BIG Pharm Sale - produkte natyrore te shendetit në Shqipëri
Zgjidhni qytetin
Zgjidhni qytetin tuaj nga lista zbritëse për të specifikuar mënyrat dhe orët e dorëzimit.
Rreth orës, 24/7

Politika e privatësisë

Portali ynë respekton të drejtat e klientit. Konfidencialiteti i rreptë vërehet kur vendosni një porosi. Informacioni ruhet në mënyrë të sigurt dhe mbrohet nga transmetimi. Pëlqimi për përpunimin e të dhënave të klientit vetëm për qëllimin e ofrimit të shërbimeve është vendosja e një porosie në faqen e internetit. Të dhënat personale përfshijnë informacione personale në lidhje me klientin: adresa e shtëpisë; emri i plotë; informacione për lindjen; pasuria, statusi martesor; kontaktet personale (telefon, email) dhe informacione të tjera që janë renditur në përputhje me ligjin në fuqi. Klienti ka të drejtë të refuzojë përpunimin e të dhënave personale. Në këtë rast, ne garantojmë heqjen e të gjitha të dhënave personale nga faqja brenda tre ditëve gjatë orarit të punës. Klienti mund të lëshojë një refuzim të tillë me një e-mail të thjeshtë në adresën e treguar në faqen e faqes sonë të internetit.