BIG Pharm Sale - looduslikud tervisetooted eestis
Valige linn
Kohaletoimetamise viiside ja kellaaegade täpsustamiseks valige rippmenüüst oma linn.
Ööpäevaringselt, 24/7
 • Kodu
 • Kasutustingimused

Kasutustingimused

See leping määratleb saidi materjalide ja teenuste kasutustingimused kasutajate poolt (edaspidi - »sait»).

Kasutajad - üksikisikud (sealhulgas juriidiliste isikute esindajad) kellel on võimalus visuaalselt tutvuda saidil postitatud teabega.

Saidi administratsioon on saidi autoriõiguste omanik.

 1. Üldtingimused
  1. Saidi materjalide ja teenuste kasutamist reguleerivad riigi kehtivate õigusaktide normid: Eesti.
  2. Käesolev leping on avalik pakkumine. Veebisaidi materjalidele juurdepääsul loetakse Kasutaja käesoleva lepinguga ühinenud.
  3. Isikuandmete esitamist nõudvate Saidi ressursside kasutamisel on vaja kasutaja saidil registreerida. Registreerimistoimingud viiakse läbi vastavalt kehtivale seadusele.
  4. Saidi haldajal on õigus igal ajal ühepoolselt muuta käesoleva lepingu tingimusi. Sellised muudatused jõustuvad pärast 3 (Kolm) päeva pärast lepingu uue versiooni veebisaidile postitamist. Kui Kasutaja ei nõustu tehtud muudatustega, on ta kohustatud keelduma juurdepääsu saidile, lõpetama saidi materjalide ja teenuste kasutamise.
  5. Saidi administratsioon saab seadistada kasutajatele tellimuste, kontoritööde ajakava, käimasolevate kampaaniate ja muu vajaliku teabe levitamise. Infoleht viiakse läbi SMS-i, push-e-posti või e-posti teel. Vajalikud kontaktandmed annab Kasutaja registreerimisel.

 2. Muud tingimused
  1. Kõik käesolevast lepingust tulenevad või sellega seotud võimalikud vaidlused lahendatakse vastavalt riigi kehtivatele õigusaktidele: Eesti.
  2. Miski lepingus ei ole mõistetav kasutaja ja saidihalduse vahel agentuurisuhete, partnerlussuhete, ühistegevuse suhete, isiklike töösuhete või muude lepingus sõnaselgelt sätestamata suhete loomisena.
  3. Lepingu mis tahes sätte kohtus tunnistamine kehtetuks või täitmisele mittekuuluvaks ei tähenda teiste lepingu sätete kehtetust.
  4. Saidi administratsiooni tegevusetus juhul, kui keegi kasutajatest on lepingu sätteid rikkunud, ei võta saidi administratsioonilt õigust võtta hiljem asjakohaseid meetmeid oma huvide kaitseks ja autoriõiguste kaitseks. õigusaktide kohaselt kaitstud sait.

Kasutaja kinnitab, et tunneb kõiki käesoleva lepingu punkte ja nõustub nendega tingimusteta.