BIG Pharm Sale - prírodné zdravotné produkty na Slovensku
Vyberte mesto
Z rozbaľovacieho zoznamu vyberte svoje mesto a zadajte spôsoby a časy doručenia.
Nepretržite, 24/7
  • Domov
  • Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Náš portál rešpektuje práva klienta. Pri zadávaní objednávky je dodržaná prísna dôvernosť. Informácie sú bezpečne uložené a chránené pred prenosom. Súhlas so spracovaním údajov o zákazníkovi výlučne na účely poskytovania služieb je uskutočnenie objednávky na webovej stránke. Medzi osobné údaje patria osobné údaje o klientovi: adresa bydliska; celé meno; informácie o narodení; majetok, rodinný stav; osobné kontakty (telefón, e-mail) a ďalšie informácie, ktoré sú uvedené v súlade s platnými zákonmi. Klient má právo odmietnuť spracúvanie osobných údajov. V takom prípade garantujeme odstránenie všetkých osobných údajov zo stránky do troch dní v pracovnej dobe. Klient môže takéto odmietnutie vydať jednoduchým e-mailom na adresu uvedenú na stránke našej webovej stránky.